بر پایه رزین الکید بوده و حاوی پیگمنت اکسید اهن می باشدو برای حفاظت سازه های فولادی در برابر

عوامل خورنده موجود در محیط بکار می رود . این  محصول  از مقاومت  خوبی  نسبت به رطوبت ، آب

و حلال های نفتی برخوردار می باشد در فام های قرمز ، طوسی و سبز سوله تولید می گردد.

  • Date
    دی 8, 1399
    بر پایه رزین الکید بوده و حاوی پیگمنت اکسید اهن می باشدو برای حفاظت سازه های فولادی در برابر عوامل خورنده موجود در محیط بکار می […]