این محصول دو جزیی و بر پایه رزین های  کوتاه روغن غیر  هواخشک و رزین های  آمینی می باشد و بر روی سطوح  چوبی  که در

معرض  شرایط  داخلی و خارجی قرار گرفته اند  مورد استفاده قرار می گیرد.  این پوشش بی رنگ براق به عنوان  لایه  نهایی روی

سطح چوب جهت حفاظت و زیبایی اعمال می گردد ویژگی های  خاص این محصول براقیت بسیار بالا و بسیار شفاف و عدم میل به

زرد گرایی و  مقاومت سطحی بالا در برابر  عوامل محیطی که می توان آن را بر روی سطوح رنگی اعمال کرد ،بخصوص سطوحی که

تمایل به براقیت مضاعف دارند

پیشنهاد می شود این محصول برروی سطوحی که سفید رنگ آمیزی شده اند اعمال گردد همچنین به دلیل عدم زرد گرایی ، با هر

ضخامتی قابل استفاده می باشد